Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 15.4.2024

Yhtiömme on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

1.Rekisterinpitäjä ja asioita hoitava henkilö

Nimi: Seppälän Renkaanvaihto

Henkilö: Tomi Hölttä

Osoite: Kympinkatu 3b, 40320 Jyväskylä

Y-tunnus: 3340100-3

Puhelinnumero: 0504644474

Sähköpostiosoite: info@seppalanrenkaanvaihto.fi

2. Keiden tietoja käsittelemme?

Keräämme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden tietoja.

3. Mitä tietoja keräämme?

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ip-osoite.

4. Miksi keräämme tietoja?

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Seppälän Renkaanvaihto kerää henkilötietoja voidakseen tehdä asiakaspalvelustaan paremmin sujuvaa ja yksilöidympää. Keräämme henkilötietorekisteriä myös uutiskirjeen tilaajistamme.

5. Mistä saamme tiedot?

Rekisteriin kerätään tietoa henkilöltä itseltään tai yritysten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

6. Kuka muu käsittelee tietojasi?

Tietojasi käsittelee uutiskirjejärjestelmä MailChimp, CRM-järjestelmä Hubspot ja Google Analytics.

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen sitä vaativat. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin. Käyttäjällä on koska tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa. Evästeiden avulla kerättyjä tietoa hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa.

8. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse sekä tiedot suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla tai muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näitä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.